2020

Medlems- och ridhusavgifter för Skabersjö Ryttarförening 2020
Vi har nu skickat ut från Idrottonline, vår betalservice, avgifterna för 2020 för betalning.
För att använda anläggningen för friridning krävs det att du är medlem och att du betalt in för något av nedanstående ridhuskort.
Alla anläggningskort gäller halvårsvis, 1/1-30/6och 1/7-31/12.
Medlemsavgift Junior 300 kr / Senior 400 kr
Ridhuskort halvår 1000 kr samt 8h Funktionär
Träningskort varje vecka 700 kr samt 8h Funktionär
Träningskort varannan vecka 400 kr samt 8h Funktionär
X-häst/ X-ryttare ridhuskort 500 kr samt 8h Funktionär (gäller endast vid X ryttare)
Dagsbiljett/träningsbiljett (reserv) medlem 100 kr, Måste användas inom 1 vecka. Betalas via swish
Träningsbiljett 150kr/lektion (reserv som ej är medlem). Betalas via swish
För att ha fast plats på någon av våra arrangerade träningar måste du vara medlem och lösa ridhus- eller träningskort.
Dax att anmäla dig som funktionär till vårens tävlingar. Kontakta Viveka viveka84@hotmail.com – dressyr och/eller
Hanna h.andersson88@hotmail.com – hoppning.
Om du inte har gjort dina timmar för 2019 så anmäl dig omgående som funktionär till någon av vårens tävlingar.
Vid frågor angående avgifterna eller inloggning till Idrottonline maila stallgidlow@hotmail.com
Styrelsen