Allmänt möte

Styrelsen kallar till allmänt möte

Tisdagen den 18 februari kl.19.00

Mötets syfte är att diskutera avgifter (anläggnings och medlemsavgift) för 2021, även upplägg kring funktionärstimmar.

Svenska ridsportförbundet beslutade om stadgeändring på sin stämma i maj 2019. Detta innebär att alla föreningar måste ändra i sina stadgar samt fatta beslut kring detta.

Beslut ska ske vid 2 olika möten med minst en månads mellanrum.

Vi har därför först ett allmänt möte tisdagen den 18 februari och då en månad senare årsmötet.

Pga detta beslut kallar vi till årsmöte först den 20 mars Kl.18.00 i ridhuset med efterföljande medlemsmiddag. Mer info kommer.