Klubbmästerskap 2018

Gemensamt klubbmästerskap 25 november
Kommittéerna har gemensamt beslutat att anordna klubbmästerskap. Vinnarna i respektive klass kommer att hedras på årsmötet. Vi kommer även att dela ut pris för kombinationstävling. Dressyrens procent och hoppningens tid slås samman i resultaträkningen. Man anmäler till den klass man normalt rider i sin huvudgren, för hoppryttare som vill rida dressyr gäller LC:2 för ponny och Fälttävlansprogrammet 2010 för häst. Dressyrryttarna hoppar i lätt D, både för ponny och häst.

Dressyr
Vi börjar med dressyr omgång 3 kl 10:00
För att bli klubbmästare måste du deltaga i minst 2 deltävlingar då det är den 2 bästa resultaten som räknas. Ritten ska även ske i samma klass för att resultaten ska räknas. Det ska även vara samma ryttare och häst vid båda tillfällena.
Följande klasser:
Ponny: LC:2, LB:1
Häst: Fälttävlansprogramet 2010, LA:3, MSVC:1, MSVB:2

Hoppning
När dressyrryttarna plockar undan sitt staket bygger hoppryttarna sin bana.
Vill ni hoppa mer än en klass måste ni i anmälan skriva i vilken klass ni vill rida klubbmästerskapet i.
Följande klasser gäller för både ponny och häst: LD, LC, LB, LA

Dressyr anmäls via sms till Maria 0702-000374 senast 22/11
Hoppning anmäls till Anna vi skabersjotavling@hotmail.com senast 22/11
Betalning sker kontant/ swish på plats, gärna med jämna pengar! 150:-/ klass
För kombination eller två starter gäller 200:-
Ridhusen stänger kl 09:00 för harvning och banbyggnad.

Anmäl gärna om du kan hjälpa till under tävlingen, som vanligt ingår banbyggnad/ undan plockning för deltagarna.

Föreningen kommer att bjuda på skinkmacka, glögg och pepparkakor!

Save the date

Nytt för i år är att vi kommer att anordna ett gemensamt klubbmästerskap för hopp och dressyr den 25/11! Mer info kommer. Pris kommer även att delas ut till bästa ekipage som ställer upp i båda grenarna!

Pontus träning

Det finns nu ett par lediga platser för Pontus Mollin träningen i Skabersjö,  är du intresserad kontakta Tina 0706-840466

NYHET

Hoppsugna medlemmar – Se hit!

Vi erbjuder nu fri hoppning i ”nya” ridhuset.
Måndagar kl 17-19 ( jämna veckor)
Söndagar kl 8-10 & kl 17-19

Plocka fram (och tillbaka) fritt antal hinder av träningsmaterialet och hoppa fritt. Ingen föranmälan behövs och man visar självklart respekt och hänsyn till varandra.

Vill man skriva här i gruppen för att få ihop ett gäng innan man åker ut får man gärna det ?

Glöm inte lösa ridhusbiljett/anläggningskort!

Med hopp om många hopp ??

Styrelsen

Integritets- & Dataskyddspolicy

Integritets- & Dataskyddspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Skabersjö Ryttarförening, 802413-5413, Torupsvägen 141-15, 233 92 Svedala (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.).
Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SvRF, Svenska Ridsportförbundet. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
– Hantering av medlemskap i föreningen
– Föreningsadministration
– Deltagande i föreningens träningsverksamhet
– Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
– Licenshantering
– Ansökan om bidrag
– Sammanställning av statistik och uppföljning
– Utbildningar arrangerade av föreningen
– Kontakt med medlem/medlemmar
– Besök på vår hemsida
– Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling
Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen
Avtal
Föreningsadministration
Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
Avtal
Licenshantering
Avtal
Registrering av Grönt kort
Avtal
Ansökan om bidrag
Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen
Allmänt intresse vid statsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud
Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan
Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
– Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
– Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Minderårig
Det finns inte någon åldersgräns i dataskyddsförordningen för när en person kan samtycka. En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt PUL/GDPR. Detta gäller även personer under 18 år.
En ungdom/barn som inte själv kan tillgodogöra sig informationen kan inte lämna rättsligt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.
RF – Ridsportförbundet har en webbsida med information om vad som gäller inom idrotten för hantering av personuppgifter; www.rf.se/personuppgifter. Där finns information till förbund, föreningar och privatpersoner.

Giltighet
Den här Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25. Den kommer regelbundet ses över.
Föreningen har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du få informationer via föreningens hemsida och via angiven mailadress vad ändringarna innebär för dig innan de börjar gälla.

Höstens lag dressyr

Dressyrkommitten vill ha in intresseanmälan för knock-out tävlingarna i höst. Tävlingen går i Lb1 och det är fyra deltagare i varje lag. Du får ha startat högst La under och/innevarande år. Finns det intresse även för Torstensson senior cup där du rider till egen vald musik, så hör av er. Gå gärna in på Skånes ridsportsförbunds seriebestämmelser.Vi vill ha in anmälan senast 25 juni. Sms till Anki på 0731580247 välkommen med din anmälan.

Höstens serier hoppning. ⭐️

Anmälan är öppen till höstens serier och vi i hoppkommiten behöver därför få in intresse anmälningar till att rida i lagen. Aktuella serier är Ponnyallsvenskan div 2 (går i LC), hästallsvenskan div 2 (går i 1 meter) och seniorcupen. (Som Skabersjös fantastiska lag van förra året?)
Hör av er till mig på 070-78766 eller i kommentarsfältet nedan om ni vill rida så vi vet om vi har lag för alla serier.

GDPR

Skabersjö RF:s styrelse jobbar med GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Föreningen har ett sammarbete med Idrottonline/ riksidrottsförbundet som skickat ut mail till samtliga medlemmar angående information och godkännande om GDPR. Ansvarig kontaktperson i föreningen är Rose Marie Gidlöv 0709525380/stallgidlow@hotmail.com