Styrelsen

STYRELSEN

Sara Ripa (ordförande), 0708-486131
Bossarpsvägen 122, 233 92 Svedala, ripagarden@gmail.com

Rose-Marie Gidlöw,(vice ordförande) 0709-525380
Solskensgatan 26, 233 35 Svedala, stallgidlow@hotmail.com

Staffan Petersson (kassör),  040-137676,  0705-181878
Ärtholmsvägen 146, 216 24 Malmö, staffan.petersson@malmo.se

Viveka Kronquist(sekreterare), 0704-001720
Nils Åkessongatan 38, 233 33 Svedala, viveka84@hotmail.com

Hanna Larsson, 0708-486111
Skönadalsvägen 140, 233 93 Svedala,h.andersson88@hotmail.com

Michael Persson, 0703-733114
Industrivägen 4, 233 76 Klågerup, michaelpersson.hem@gmail.com

Pia Linders,0707-354141                                                                       Ingelstavägen 155, 233 93 Svedala, ep.design@telia.com

Repr. från ungdomssektionen:
Maja Svärd, 0703-101423, majasvard@gmail.com