DROGPOLICY FÖR SKABERSJÖ RYTTARFÖRENING

Förord

För oss i Skabersjö ryttarförening är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt intresse för ridning med tillhörande arbetsuppgifter. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktig i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha ett regelverk gällande droger som fungerar som både stöd och riktlinjer för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol och narkotika.

Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol, samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och dopning.

Tobak

Tobak innefattar både rökning och snusning. Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag.

Vi tillåter ej att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till föreningen och dess kringaktiviteter. Ej heller i samband med träning eller tävling. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:

· Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Något som medför att man bör avstå från att använda tobak i samband med föreningsaktiviteter.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt:

· Samtal med berörd person via annan ledare/styrelseledamot

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa alkohol samt dricka alkohol på restaurang och 20 år för köp av alkohol på systembolag, enligt svensk lag.

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år nyttjar alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt alkohol agerar vi på följande sätt:

· Samtal med berörd person och kontakt med föräldrarna
· Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheterna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna i verksamheten. Därför gäller följande riktlinjer:

· Man får ej dricka alkohol i samband med föreningens aktiviteter såsom tävling, träning, läger, möten eller andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

· Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder eller inom klubbens anläggning.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

· Enskilt samtal
· Erbjuda hjälp och stöd
· Vid upprepade tillfällen då man ej följer ovan riktlinjer stängs man av från sitt uppdrag.

Ansvar för att dessa regler följs är styrelse och ridskolechef.

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av dopningspreparat (ex. anabola steroider) förbjudna enligt svensk lag.

Om klubben skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt:

· Enskilt samtal med personen och föräldrakontakt om personen är under 18 år.
· Kontakt med sociala myndigheter och polis
· Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning)
· Agera utifrån dessa åtgärder om vidare konsekvenser

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/deltagare har ett ansvar för att detta informeras