Projektstöd från Landsbygdsprogrammet 2014–2020

Skabersjö Ryttarförening har sökt och beviljats projektstöd från ”Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Landsbygdsprogrammet finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det beviljade stödet är 229 000 kr vilket utgör 56 % av totalkostnaden. Projektstödet avser medel till renovering av paddock samt upprustning av parkeringsplats, vilket genomförts under 2018 och 2019. Upprustningen har inneburit betydande förbättringar av möjligheten att rida utomhus för föreningens medlemmar samt besökande tävlingsdeltagare liksom möjligheten att ta emot besökande på en ordentlig parkeringsplats i stället för på en svårframkomlig gräsyta.