Sponsoravtal Smedjan

 

Vår hemsida används flitigt av såväl medlemmar som tävlingsryttare och deras familjer. Vi tar emot anmälningar via hemsidan och presenterar även resultaten där. Att synas på vår hemsida innebär att en bred målgrupp nås.

Detta avtal innebär en Banner/Länk på vår hemsida www.skabersjo.com under ett år med

tre månaders uppsägningstid.

Efter att avtalet skrivits på, kontaktas webbmastern vilken ombesörjer länkningen.

Länk/Banner 2 000 kr/år

Överenskommelse har träffats mellan …………………………………………………..

och Skabersjö ryttarförening enligt ovan och har upprättats i två likalydande exemplar.

Skabersjö