Funktionärstimmar
Vid innehavande av anläggningskort- ridhuskort / träningskort binder man sig att hjälpa till 8 timmar ideellt för föreningen/ termin. Dessa timmar kan läggas i samband med tävlingar men även på övrig överenskommen tid som passar. Man anmäler sig till den som är funktionärsansvarig för specifik tävling/arrangemang. Vid övriga frågor angående funktionärstimmar vänligen vänd dig till Viveka viveka84@hotmail.com – dressyr och Hanna h.andersson88@hotmail.com – hoppning. Självklar är man jättevälkommen att hjälpa till även om man inte har anläggningskort!

Manual funktionär