Skabersjö är en helt ideell förening, det betyder att ingen medlem får ersättning för något arbete de utför. Varken styrelsemedlemmen, tävlingsledaren eller den som vattnar underlaget du rider på. Allt sker på privat tid. Faktiskt är flera av dessa eldsjälar numera ”hästlösa” och stöttar fortfarande föreningen för gemenskapen och för att föreningslivet kan vara riktigt, riktigt kul. Det krävs att Skabersjö arrangerar flera tävlingar per termin får att vår förening ska ha tillräckligt goda inkomster för att existera. Ha gärna det i åtanke när en funktionärsansvarig hör av sig och ber om hjälp.

Tillsammans är vi starka och skapar en härlig gemenskap!

Har du anläggningskort har du förbundit dig att hjälpa till ideellt för föreningen ett antal timmar per termin. Är personen med anläggningskort minderårig kan det vara du som vuxen som behöver/kan utföra funktionärsskapet istället.

Är du medlem har du inte samma krav men du tillhör en ideell förening och med det kommer ett visst ansvar därför behöver även du stötta och delta som funktionär.

Dessa timmar läggs i de allra flesta fall i samband med tävlingar eftersom det är vid tävlingstillfällen som din förening behöver flest antal medlemmar som stöttar och ser till att din förening får inkomster. Men även på övrig överenskommen tid, vid arbetsdagar/fixardagar/klubbarrangemang osv kan man vara funktionär.

Vilka helger som det är planerat för tävling under terminen ser du lättast i tävlingsdatabasen Tävlingsdatabasen (ridsport.se)

Du anmäler dig i god tid till den som är funktionärsansvarig för det specifika arrangemanget. Oftast sker detta lättast genom vår medlemssida på Facebook. Då kan du önska var du ska stå på en tävlingsplats, få förklarat mer tydligt vad det skulle innebära att vara funktionär. Kanske är du helt ny medlem, aldrig varit på en tävlingsplats eller en förälder som är ovan vid hästar – det finns något att göra för alla!

Kontakt

Facebook –  Sluten grupp dit du enbart kan ingå om du är medlem ”Skabersjö Ryttarförening – Medlemssida”

  • Frågor eller anmälan som funktionär till hopptävling:      Christine 0707-316 931
  • Frågor eller anmälan som funktionär till dressyrtävling:   Viveka 0704-001 720
  • Allmänna frågor kring funktionärsskap: skabersjorf@outlook.com