STYRELSEN

Sara Ripa (ordförande) 0708-486131
Bossarpsvägen 122, 233 92 Svedala, ripagarden@gmail.com

Rose-Marie Gidlöw (vice ordförande) 0709-525380
Solskensgatan 26, 233 35 Svedala, stallgidlow@hotmail.com

Staffan Petersson (kassör)  040-137676,  0705-181878
Ärtholmsvägen 146, 216 24 Malmö, staffan.petersson@malmo.se

Hanna Larsson, 0708-486111
Skönadalsvägen 140, 233 93 Svedala,h.andersson88@hotmail.com

 

Pia Linders,0707-354141 Ingelstavägen 155, 233 93 Svedala, ep.design@telia.com

Repr. från ungdomssektionen:
Maja Svärd, 0703-101423, majasvard@gmail.com