Sponsoravtal Slottet

Att synas såväl i ett ridhus med många aktiviteter, som på vår hemsida ger en bra och intensiv exponering. Hemsidan besöks flitigt av såväl medlemmar som tävlingsryttare och uppdateras dagligen likaså vår blogg.

Detta avtal innebär en Banner/Länk på vår hemsida www.skabersjo.com och reklamskylt plats i ridhuset.

Efter att avtalet skrivits på, kontaktas webbmastern vilken ombesörjer länkningen .

Reklamskylten skall ha måttet 120cm x 240cm alternativt 120cm x 160cm. Framtagning av skylt ombesörjes av sponsorn.

Efter överenskommelse om tid och plats, bistår föreningen med montering av reklamskylten.

Föreningen ansvarar för underhåll av skylten.

Länk/Banner på hemsida och reklamskylt i ridhuset och valfri exponering under sommartävlingarna i Skabersjö slottspark 10 000 kr/år

Överenskommelse har träffats mellan …………………………………………………..

och Skabersjö ryttarförening enligt ovan och har upprättats i två likalydande exemplar.

Skabersjö