Om du rider på anläggningen: Du behöver vara medlem i föreningen och måste ha löst ett anläggningskort. När du har löst ditt kort kommer ditt namn synas på en lista i vita ridhuset. Med jämna mellanrum utförs stickkontroller på anläggningen för terminskort och biljetter.

Som medlem kan du välja två olika anläggningskort:

Anläggningskort Stora Terminskortet

 • Gäller halvårsvis 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.
 • Fri ridning i båda våra ridhus enligt schema.
 • Fri ridning på vår utebana.
 • Fritt antal hästar.
 • Delta i föreningsledd verksamhet för mer än en tränare, obegränsat antal gånger i veckan.
 • Betalning sker innan du nyttjar anläggningen, även om du har haft terminskort föregående termin.
 • Du förbinder dig att stötta din klubb med minst 8 arbetstimmar per termin som funktionär eller vid annat tillfälle. Fler timmar välkomnas med varm, öppen famn eftersom det är detta som gör vår förening möjlig, utan dig – inga tävlingar – ingen inkomst – ingen förening!
 • Medryttare betalar halva priset.

Anläggningskort Tränarkortet varannan veckan

 • Gäller halvårsvis 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.
 • Delta i av föreningen organiserad veckoträning i hopp eller dressyr.
 • Delta med 1 st häst på 1 st träning för samma tränare varannan vecka.
 • Betalning sker innan du nyttjar anläggningen, även om du har haft terminskort föregående termin.
 • Du förbinder dig att stötta din klubb med minst 8 arbetstimmar per termin som funktionär eller vid annat tillfälle. Fler timmar välkomnas med varm, öppen famn eftersom det är detta som gör vår förening möjlig, utan dig – inga tävlingar – ingen inkomst – ingen förening!

(OBS: Betalning av dessa två anläggningskorten sker enbart genom IdrottOnline. BG eller Swish accepteras ej)

Kontakta medlemsansvarig när du ska lösa anläggningskort för första gången, ditt kort kommer då bli upplagt i IdrottOnline. Om du behöver ändra typ av anläggningskort eller har allmänna frågor kring anläggningskortet och inloggning. Kontakta medlemsansvarig: stallgidlow@hotmail.com.

Har du föregående termin haft ett anläggningskort kommer du automatiskt få en ny betalning genom IdrottOnline inför nästa termin. Observera att även inför nästkommande termin gäller även då devisen betala först – rid sen!

Engångsbiljett 

1 st biljett löses per häst och ritt, rider du två hästar samma dag löser du 2 st biljetter.

Betala först – Rid sen!

 1. För dig som inte är medlem och vid enstaka tillfälle fått reservplats vid en föreningsledd verksamhet. Betalas i förskott, skärmdump på swishbetalning sänds till träningsansvarig, därefter är din plats garanterad och du kan nyttja anläggningen. När man varit reserv 4 gånger blir det automatiskt ett tränarkort.
 2. För dig som är medlem men inte har ett anläggningskort och vid enstaka tillfälle fått en reservplats vid föreningsledd verksamhet. Betalas i förskott, skärmdump på swishbetalning sänds till träningsansvarig, därefter är din plats garanterad och du kan nyttja anläggningen. När man varit reserv 4 gånger blir det automatiskt ett tränarkort.
 3. För dig som är medlem och nyttjar ridhuset under fri ridning under samma termin. vid högst 6 tillfällen/termin. 1 biljett/häst. Betalas i förskott, skriv upp ditt namn på listan i ridhuset samt sänd email med namn och datum för swish till skabersjotavling@hotmail.com.

Ridhusavgifter 2023 
Ridhuskort halvår               1000 kr samt 8h funktionär
Tränarkort varje vecka        700 kr samt 8h funktionär
Tränarkort varannan vecka  400 kr samt 8h funktionär
Medryttare                         500 kr samt 8h funktionär
Dagsbiljett                         100 kr
Tränarbiljett                       150  kr (vid ryttarlicens för annan förening, se mer information under Träningar)

Vid clinic/helgträning arrangerad av Skabersjö 50kr/dag. Ej medlem 150kr Medlemmar har förtur.

Ridhusavgiften löser du här:

När ditt kort har blivit upplagt kommer du få ett email med instruktioner och en länk dit begäran om att betala dina avgifter via vår betalservice IdrottOnline finns. Observera att betalning för medlemsavgift eller anläggningskort endast kan erläggas genom denna betalservice.

Har du varit medlem eller har haft anläggningskort föregående år kommer du per automatik får en faktura på IdrottOnline inför nästkommande termin. Kommer du inte nyttja ridhuset kommande termin, kontakta medlemsansvarig.

Klicka på länken, logga in med ditt personnummer som användarnamn, är du målsman loggar du in med ditt barns personnummer. Kan du inte ert lösenord, följ instruktionen för glömt lösenord. När du är inloggad, klicka på Varukorgen. Loggar du in via mobil kan du ibland behöva hålla telefonen i ”liggande läge” för att se hela varukorgen.

Obehörigt nyttjande eller skadegörelse av anläggningen kan, beroende av allvarlighetsgrad, leda till disciplinära åtgärder, så som administrativ avgift, indrivningskonstnad, ersättningsskyldighet eller uteslutande. Det åligger Styrelsen att besluta om allvarlighetsgrad och eventuella åtgärder.

Övriga frågor

För övriga frågor eller önskemål rörande arbetstimmar, funktionärsskap, hyra av anläggningen, om du ser något som är trasigt på anläggningen, kontakta Styrelsen: skabersjorf@outlook.com