Om du rider på anläggningen: Du behöver vara medlem i föreningen och måste ha löst ett anläggningskort. När du har löst ditt kort kommer ditt namn synas på en lista i vita ridhuset. Med jämna mellanrum utförs stickkontroller på anläggningen för terminskort och biljetter.

Ridhusavgiften löser du här:

Innan du löser anläggningskort måste du ha ett aktivt medlemskap som senior eller junior (dvs ej supportmedlemskap).

Anläggningsavgift 2024 (turtle-pay.com)

Obs att vi har bytt system för inbetalning. Du beställer numera anläggningskort genom ovan länk. Efter att du har fyllt i alla uppgifter kommer du få en faktura (ingen fakt.avg) som du behöver betala inom 14 dagar.

Obehörigt nyttjande eller skadegörelse av anläggningen kan, beroende av allvarlighetsgrad, leda till disciplinära åtgärder, så som administrativ avgift, indrivningskostnad, ersättningsskyldighet eller uteslutande. Det åligger Styrelsen att besluta om allvarlighetsgrad och eventuella åtgärder.

Anläggningskort och avgifter 2024