Ridregler för ridhus och paddock

 1. Hjälm skall alltid bäras vid all ridning, oavsett ryttarens ålder och erfarenhet.
 2. Högertrafik och högerregel gäller alltid, dvs håll till höger vid möte – även på diagonalen – och lämna företräde åt den som kommer från höger.
 3. Uppsittning och avsittning inne i manegen, inte på spåret.
 4. Aldrig skritt eller halt på spåret.
 5. Aldrig två eller fler i bred på spåret.
 6. Följ ridbanans väger vid fri ridning om många rider samtidigt.
 7. Visa hänsyn, t ex ingen busridning.
 8. Korrigering endast enligt SRFs reglementen, i övrigt är all bestraffning förbjuden.
 9. Äldste ryttaren kan ta kommandot och bestämmer varv, gångart etc för samtliga ekipage, om många rider samtidigt. 

 

Allmänna ordningsregler för ridhus och paddock

  1. Ridhuskort för ryttare resp. häst är obligatoriskt vid enskild ridning i ridhuset eller paddock. Korten löses i förskott terminsvis 1 jan – 15 juni resp. 15 juni – 31 dec.
  2. Hindermaterialet skall avlägsnas omedelbart efter lektion eller enskild ridning. Samma gäller stolar och annan utrustning i manege och paddock.
  3. Inga lösa hästar i ridhuset eller paddocken.
  4. Hundar på anläggningens område skall alltid hållas kopplade.
  5. Träningsridning (men bara en ryttare och en instruktör). Som enskild ryttare kan Du emellertid alltid avbryta sådan träningsridning, om den inkräktar på den fria ridningen, t ex om det blir trångt eller störande.
  6. Hoppning får ske under fri ridning på högst två hinder i ena halvan av ridhuset och endast när hela ridhuset är tillgängligt för fri ridning. Sådan hoppning kan emellertid avbrytas, om den inkräktar på den fria ridningen.
  7. All longering ska ske i kontrollerade former med största möjliga hänsyn till övriga ekipage. Där följande gäller, longering av en häst får ske på samma villkor som hoppning (punkt6).
 • Det är förbjudet att städa hästtransport på parkeringen.
 • Rökförbud gäller i hela ridhuset inkl. läktare och cafeteria!Överträdelse av reglerna kan medföra avstängning från ridanläggningen.