Sponsoravtal Magasinet

 

Vårt ridhus är flitigt besökt såväl under tävlingar som i veckorna under olika träningstillfällen och andra föreningsaktiviteter.

Detta avtal innebär en reklamskylt i ridhuset och löper under ett år med tre månaders uppsägning.

Reklamskylten skall ha måttet 120cm x 240cm alternativt 120cm x 160cm. Framtagning av skylt ombesörjes av sponsorn.

Efter överenskommelse om tid bistår föreningen med montering av reklamskylten på plats. Föreningen ansvarar för att skylten underhålls under avtalstiden.

Reklamskylt i ridhuset 5000 kr/år

Överenskommelse har träffats mellan …………………………………………………..

och Skabersjö ryttarförening enligt ovan och har upprättats i två likalydande exemplar.

Skabersjö