År 1955 bildades Skabersjöortens ryttarförening av några entusiastiska hästvänner med Grevinnan Wiveka Thott i spetsen, hon blev också föreningens första ordförande, vilket hon var i cirka 20 år. Föreningen växte snabbt och blev en av de tongivande lantliga ryttarföreningarna för hästsporten i Skåne.

Under 50- och 60-talet blev föreningens sommartävlingar smått legendariska, inte minst tack vare de natursköna förutsättningarna i Skabersjö slottspark. Föreningen arrangerade också fantastiska midsommarfester i Skabersjö slottspark tillsammans med godset.

Ponnysektionen bildades 1976 för att bättre än tidigare ta tillvara intresset hos ponnyryttare och främja tillväxten och övergången till storhäst.

1982 började tankarna på att bygga ett ridhus att växa fram. Skabersjöortens ryttarförening och Rancho ridklubb bildade tillsammans Svedala ridhusförening 1984. Svedala kommun blev en av de viktigaste ekonomiska intressenterna, och ett ridhus byggdes i Kädarp 1984 på av Skabersjö gods upplåten mark.

1987 anordnar Skabersjöortens ryttarförening SM för ponnyryttare i Skabersjö slottspark.

Under 90-talet har föreningen satsat mycket på lag aktiviteter för att få en god sammanhållning. Det är mycket viktigt i en förening med många ryttare med egen häst. Medlemmarna bor på ett stort geografiskt område och då är det viktigt med naturliga träffpunkter för medlemmarna, såsom ett ridhus att träna i och att träffas i. Föreningen anordnar årligen ridläger för ponnyryttarna. Fler sektioner bildas för att ta tillvara allas intresse. Intresset för föreningens tävlingar är mycket stort, med många starter som följd.

Föreningen arrangerar regelbundet regionala, lokala och klubbtävlingar i hoppning och dressyr. På sommaren anordnas tävlingarna i Skabersjö slottspark och höst och vårt ridhus.

Efter millenniumskiftet har diskussionerna och intresset för att utöka verksamheten och att bygga ut anläggningen i Kädarp ökat. Behovet av ett till ridhus har ökat i takt med att verksamheten växer och önskemål om fler aktiviteter för våra medlemmar. Ytterligare ett ridhus ger också möjlighet att anordna tävlingar med än högre kvalitet och säkerhet. 

Under föreningens årsmöte 2007 fattar Skabersjö ryttarförening beslutet att nu är det äntligen dags att förverkliga drömmen om ytterligare ett ridhus och byggprojektet har framskridit sedan dess.

Vi har en ambition att engagera nya och gamla medlemmar, ungdomar, företag och andra organisationer inom hästsport för att nå ett gemensamt mål att förebygga våld och skadegörelse samt verka för en drogfri miljö och öka gemenskapen mellan ungdomar och vuxna. Gemensamt för all vår verksamhet är att den sker helt i ideell regi, av människor som tillsammans vill åstadkomma utveckling, glädje och gemenskap med ett intresse för att hålla ridkulturen på en hög nivå.